Youth unemployment in Montenegro

Nezaposlenost mladih u Crnoj Gori

Nezaposlenost u Crnoj Gori karakteriše visoka dugoročna nezaposlenost, visoko učešće mladih u strukturi nezaposlenih i znatan rast broja nezaposlenih visokoškolaca.

Prema podacima Zavoda, ne evidenciji nezaposlenih do 25 godina starosti krajem novembra 2012. godine bilo je 6.048 ili 16,69% od ukupnog broja nezaposlenih (30.718). Prema podacima iz Ankete o radnoj snazi (MONSTAT) stopa nezaposlenosti među mladima u drugom kvartalu 2012. iznosi 44,6%.

Prema podacima Zavoda, učešće visokoškolaca u ukupnom broju nezaposlenih krajem novembra 2012. godine iznosilo je 21,02% (6.456). Svake godine rastao je broj novoprijvljenih visokoškolaca, posebno onih bez radnog staža tj. visokoškolaca koji dolaze iz sistema redovnog obrazovanja (3.539 u 2012.godini).

U zadnjih nekoliko godina stalno se povećava broj srednjoškolaca koji se upisuju na visokoobrazovne ustanove (od 7.351 svršenih srednjoškolaca u školskoj 2011/12 godini, njih preko 80% se upisalo na fakultet). To utiče da, iz godine u godinu, izlazi sve veći broj svršenih visokoškolaca. Tako je studije u 2011. godini završilo 4.700. Ovo utiče na znatan rast ponude visokoškolaca na tržištu rada, koje premašuje potrebe poslodavaca za visokoobrazovanim kadrom! Tako je u 2012. godini broj zaposlenih visokoškolaca činio svega 31.3% iskazane ponude, što znači da je u 2012. godini zaposleno svega 23,2% pripravnika sa visokom stručnom spremom.