Fiatalok Magyarországon

IFJÚSÁGI MUNKANÉLKÜLISÉG HAZÁNKBAN

Fiatalok foglalkoztatásának előmozdítása a közép-kelet európai országokban című projekt átfogó tájékoztató kampány keretében szeretné felhívni a figyelmet a fiatalok foglalkozatatásának előnyeire és akadályaira. A projekt célja a szakmát tanulók fiatalok és gyakornokok szakmai tapasztalathoz jutásának és elhelyezkedésének elősegítése, valamint tagvállalalataink célzott tájékoztatása.

Tények:

•       Kb. 28 %-os ifjúsági (15-24 év) munkanélküliség

•       Egyre nö a képzési idő

•       Piaci elvárásoktól sokszor elmaradó képzettség

•       Alacsony országon belüli mobilitás

•       Alacsony szintű a tanulás melletti munkavégzés

•       Az álláskeresők 1/3-a alacsony iskolai végzettségű

•       Az álláskeresők 1/3-a a konvergencia régiókban található

•       Az álláskeresők 2/3-a pályakezdő

•       Az EU-ban a 9. legrosszabb mutató

•       NEET = sem oktatásban, sem képzésben, sem állásban nem lévő fiatal - Magyar NEET jellemzők:

-inaktívak, kiábrándultak

-többségben nők

-nincs munkatapasztalatuk

Következtetések:

•       Az oktatási rendszer nem a munkaerőpiaci elvárásoknak képez

•       A képzésből nem megfelelő képzettséggel és kompetenciákkal távoznak

•       Az iskolai végzettséggel nő az elhelyezkedési esély (alap-8,5%, közép-30,1%, felső-52,4% foglalkoztatottság)

       •    Az ifjúsági munkanélküliség hosszútávú káros gazdasági és társadalmi hatásai = a GDP 2-2,5%-nak megfelelő veszteség

 

MILYEN LEHETŐSÉGEKET LÁTUNK?

Munkahelyvédelmi Akcióterv

•       25 év alattiak kedvezményes foglalkoztatásának támogatása (bérköltség csökken)

•       Gyakornok foglalkoztatásának támogatása (középfokú szakképzésben, a 9 hónapos támogatási időszakot követően csak 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási kötelezettség)

•       Vállalkozóvá-válás segítése (18-35 év)

Első Munkahely Garancia

Pályakezdők foglalkoztatását támogatja

Cél:

•       A szakképzés alacsony státuszának emelése

•       Korszerű (szak)képzés

•       Munkaerőpiaci relevancia

•       Duális (gyakorlati szakmai) képzésben részvevők arányának növelése

•       Minőségbiztosítás javítása

•       Mobilitás elősegítése

•       Munkaerőpiaci előrejelzés készítése

 

A vállalatok számára jelenleg  igénybevehető támogatások:

CÉLCSOPORT

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

TÁMOGATÁS IDŐTARTAMA

MEGJEGYZÉS

tanulószerződéskeretében tanult pályakezdők

min. a garantált bérminimum, max. a garantált bérminimum másfélszerese, járulékokkal növelve

 

9 hónap

 

 

 

 

 

jár még a cégen belüli segítő mentor bérpótlékának és az új munkahely tárgyi feltételei kialakításának támogatása

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl régiókban jár

25 év alatti pályakezdőfiatal

 

a bruttó bér, de legfeljebb 100.000 Ft 27%-a

2   év

180 napnál nem hosszabb - biztosítási kötelezettséggel járó - munkaviszony esetén jár

25 év alatti foglalkoztatott munkavállaló

a bruttó bér, de legfeljebb 100.000 Ft   14,5%-a

 

a 100 ezer forint feletti részre a teljes 27%-os szociális hozzájárulási adót meg kell fizetni,

a már munkáltatónál dolgozó 25. év alatti munkavállalók esetén is jár

szakképzettséget nem igénylő   munkakörben foglalkoztatott munkavállalók

a bruttó bér, de legfeljebb 100.000Ft   14,5%-a

határozatlan ideig

 

GYES, GYED, GYET   folyósítását követően foglalkoztatott munkavállaló

a bruttó bér, de legfeljebb 100.000 Ft 27%-a, majd a bruttó bér, de   legfeljebb 100.000 Ft 14,5%-a

2 év

3.év

 

Tartósan álláskeresők

a bruttó bér, de legfeljebb 100.000 Ft 27%-a, majd a bruttó bér, de   legfeljebb 100.000 Ft 14,5%-a

2 év

3.év

 

Általánosságban:

- a kedvezmények kizárólag munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén érvényesíthetők.
- a belépés valamint a kilépés hónapjában is a kedvezmény teljes mértékét figyelembe lehet venni.
- a kedvezmények teljes munkaidős foglalkoztatásra kerültek megállapításra, részmunkaidős foglalkoztatás esetén arányosítani kell.
- a kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatók össze.

A részletekről itt olvashat:

http://www.nav.gov.hu/data/cms279554/Tajekoztato_a_szocialis_hozzajarulasi_adobol_ervenyesitheto_uj_adokedvezmenyekrol.pdf